2310951497 Θερμαϊκού 40 - Θεσσαλονίκη, Ευκαρπία manikakis.lead@yahoo.gr

 

 

EURO LEAD
Μανικάκης Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προϊόντα Μολύβδου, Μολυβδόφυλλα, Μολυβδοκατασκευές | Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη


Η Euro Lead δραστηριοποιείται στο χώρο κατασκευής και εμπορίας προϊόντων μολύβδου εδώ και τέσσερις δεκαετίες με έδρα την Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα από την οδό Θερμαϊκού 40.

Με την πείρα που έχουμε αποκομίσει από την ενασχόληση μας με το αντικείμενο, σας εγγυόμαστε για την καλύτερη και πιο οικονομική λύση γύρω από την εφαρμογή μολύβδου.

Η εταιρεία εξυπηρετεί, με εφαρμογές μολύβδου, φορείς και κτίρια που χρήζουν μονώσεως από ακτινοβολία, όπως νοσοκομεία, ιατρεία και ακτινολογικά κέντρα, ενώ αναλαμβάνει επενδύσεις σε τρούλους, μοναστήρια, εκκλησίες και καμπαναριά με τη χρήση μολυβδόφυλλων.

 Ηγούμαστε στο χώρο του μολύβδου.

 

 

 

Με τέσσερις δεκαετίες πείρα στο χώρο του η εταιρία μας σας εγγυάται την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για οποιαδήποτε εφαρμογή του μολύβδου.

Αναλαμβάνουμε νοσοκομεία, ιατρεία, και ακτινολογικά κέντρα σε οτι αφορά την μόνωση απο ακτινοβολία. Επίσης επενδύουμε τρούλους, μοναστήρια, εκκλησίες και καμπαναριά με μολυβδόφυλλα.

Κατασκευή και εμπόριο μολύβδου - ΜΟΛΥΒΔΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΑ - ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΑ - ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΜΟΛΥΒΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.