2310951497 Θερμαϊκού 40 - Θεσσαλονίκη, Ευκαρπία manikakis.lead@yahoo.gr